Enquire Now

Luyện Thi PTE (Pearson Test of English)

Vietnamese Translation

Academia International achieves quality outcomes in ALL criteria in its most recent NEAS Quality Audit achieving the highest possible result.

NEAS Quality Assures University, TAFE and Private Institutes English Delivery
http://www.neas.org.au/

Click to read the report

Giới thiệu

Khóa học bán thời gian PTE, từ trình độ trung (Intermediate) đến nâng cao (Advanced), chuẩn bị kỹ năng cho học sinh thi PTE, rèn luyện kỹ thuật làm bài thi PTE. Khóa học này bắt đầu vào thứ Sáu từ 09.30 - 12.45 (3 giờ mỗi tuần). Học viên cần đăng ký lớp học này theo gói 5 tuần mỗi khóa (xem học phí để biết thêm chi tiết).

Học viên chuẩn bị ôn thi PTE sẽ tập trung nâng cao trình độ tiếng Anh và kỹ năng làm bài kiểm tra. Học viên sẽ luyện tất cả các phần của bài kiểm tra PTE (nói, đọc , viết và nghe) và có cơ hội làm bài thi thử PTE thường xuyên. Học sinh được cung cấp toàn bộ tài liệu cho khóa học và có thể mua thêm sách tham khảo nếu muốn.

Course Details

Course Name: English for PTE Preparation (Part-time course, Intermediate to Advanced)
Duration: 5 week blocks, up to 20 weeks
Course Delivery Location: Melbourne Campus (399 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000)
Brisbane Campus (41 Raff Street, Spring Hill QLD 4000)