Enquire Now

064320K - Tiếng Anh Học Thuật (English for Academic Purposes)

Vietnamese Translation

Academia International achieves quality outcomes in ALL criteria in its most recent NEAS Quality Audit achieving the highest possible result.

NEAS Quality Assures University, TAFE and Private Institutes English Delivery
http://www.neas.org.au/

Click to read the report

Giới thiệu

Tiếng Anh học thuật (EAP) là khóa học chuẩn bị cho sinh viên có nguyện vọng học tiếp lên các trường học cao đẳng và đại học ở Úc. Lớp học thuật ở trường Academia được chia ra hai trình độ khác nhau, cao trung cấp (Upper Intermediate) - (EAP 1) và nâng cao (Advanced) - (EAP 2). Các lớp học bắt đầu mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần (20 giờ). Vào thứ Sáu, học viên được tùy chọn tham gia vào lớp học thêm và tham gia hoạt động ngoại khóa mà không tốn thêm chi phí.

Khóa học EAP tập trung vào tiếng Anh học thuật, đặc biệt là kỹ năng đọc và viết. Học sinh sẽ viết tiểu luận, làm bài thuyết trình và đọc và tóm tắt các bài báo. Tất cả học sinh đều được cung cấp toàn bộ tài liệu trong khóa học. Học viên lớp EAP 1 yêu cầu phải có trình độ tiếng Anh trung cấp (tương đương với IELTS 5.0). Sau khi học xong lớp EAP 1, học viên sẽ đạt điều kiện lên lớp EAP 2. EAP 2 là lớp chuẩn bị cho các trường đại học, sinh viên yêu cầu phải có trình độ cao trung cấp (Upper Intermediate) hoặc nâng cao (Advanced) (tương đương với IELTS 5.5) để đăng kí lớp học này.

Course Details

Academia is endorsed by NEAS

Course Name: English for Academic Purposes
CRICOS Code: 064320K
CRICOS Duration: 5 to 20 Weeks registered on CRICOS, including tuition plus course breaks
Duration: five (5) to Twenty (20) weeks full time
Course Delivery Location: Melbourne Campus (399 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000)
Brisbane Campus (41 Raff Street, Spring Hill QLD 4000)

Các Trình Độ Của Tiếng Anh Học Thuật:

1

EAP 1

Học viên lớp EAP 1 yêu cầu phải có trình độ tiếng Anh trung cấp (tương đương với IELTS 5.0). Sau khi học xong lớp EAP 1, học viên sẽ đạt điều kiện học lớp EAP 2.

2

EAP 2

EAP 2 là lớp chuẩn bị cho các trường đại học, sinh viên yêu cầu phải có trình độ cao trung cấp (Upper Intermediate) hoặc nâng cao (Advanced) (tương đương với IELTS 5.5) để đăng kí lớp học này.

Pathways