Enquire Now

068514A - Luyện thi IELTS

(Trung cấp- Intermediate đến nâng cao - Advanced)
Vietnamese Translation

Academia International achieves quality outcomes in ALL criteria in its most recent NEAS Quality Audit achieving the highest possible result.

NEAS Quality Assures University, TAFE and Private Institutes English Delivery
http://www.neas.org.au/

Click to read the report

Giới thiệu

Khóa luyện thi IELTS thích hợp với các sinh viên chuẩn bị thi IELTS. Khóa học bắt đầu mỗi tuần, từ thứ hai đến thứ năm (20 giờ). Vào thứ Sáu có những bài học thêm tùy chọn và các hoạt động ngoại khóa không tốn thêm chi phí. Trung bình, học viên sẽ cần khoảng 10 tuần để nâng điểm số IELTS của mình thêm 0.5 điểm. Khóa học này tập trung vào việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và kỹ thuật làm bài thi IELTS. Học sinh sẽ luyện tất cả các phần của bài thi IELTS (nói, đọc , viết và nghe) và có cơ hội làm bài thi thử IELTS thường xuyên. Ngoài ra, học sinh được cung cấp toàn bộ sách và tài liệu cho khóa học. Học sinh vào lớp IELTS 1 sẽ cần có trình độ tiếng Anh từ trung cấp (Intermediate) đến cao trung cấp (Upper Intermediate) (tương đương với IELTS 5.0-5.5). Sau khi học xong lớp IELTS 1, học sinh sẽ đạt điều kiện để lên lớp IELTS 2.

Course Details

Academia is endorsed by NEAS

Course Name: English for IELTS Preparation (Intermediate to Advanced)
CRICOS Code: 068514A
CRICOS Duration: 5 to 20 Weeks registered on CRICOS, including tuition plus course breaks
Duration: five (5) to Twenty (20) weeks full time
Course Delivery Location: Melbourne Campus (399 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000)
Brisbane Campus (41 Raff Street, Spring Hill QLD 4000)

Các Trình Độ Luyện Thi IELTS:

1

Luyện thi IELTS - trình độ tiếng Anh trung cấp (Intermediate)

Học sinh lớp IELTS 1 sẽ cần có trình độ tiếng Anh từ trung cấp (Intermediate) đến cao trung cấp (Upper Intermediate) (tương đương với IELTS 5.0-5.5) . Sau khi học xong lớp IELTS 1, học sinh sẽ đạt điều kiện để học lớp IELTS 2.

2

Luyện thi IELTS - trình độ tiếng Anh nâng cao (Advanced)

IELTS 2 tập trung vào nâng cao kỹ thuật và thủ thuật đi thi cần thiết cho học viên có thể đạt được điểm số IELTS từ 6.0 trở lên.