Enquire Now

068514A - Bahasa Inggeris untuk persediaan ujian IELTS

(Pertengahan Sampai mahir)
Malaysian Translation

Academia International achieves quality outcomes in ALL criteria in its most recent NEAS Quality Audit achieving the highest possible result.

NEAS Quality Assures University, TAFE and Private Institutes English Delivery
http://www.neas.org.au/

Click to read the report

Pengenalan

kursus persediaan IELTS di Academia kita menyediakan pelajar untuk mengambil ujian IELTS. Kursus bermula setiap minggu dan bermula dari hari Isnin hingga Khamis (20 jam). Setiap hari Jumaat terdapat pelajaran tambahan pilihan dan aktiviti sosial tanpa sebarang kos tambahan. Kursus ini mengambil masa lebih kurang 10 minggu bagi pelajar untuk meningkatkan IELTS beliau menjaringkan 0.5. Kajian di kursus persediaan IELTS akan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kemahiran bahasa pelajar dan IELTS teknik pengambilan ujian. Pelajar akan mengamalkan semua komponen ujian IELTS (bercakap, membaca, menulis & mendengar) dan mempunyai peluang berkala untuk mengambil bahagian dalam amalan IELTS ujian. Semua pelajar disediakan dengan buku kursus dan bahan tambahan juga akan disediakan oleh guru. Pelajar boleh memasuki IELTS 1 akan memerlukan sekurang-kurangnya satu perantaraan untuk tahap atasan pertengahan English (anggaran IELTS 5,0-5,5). Pelajar melengkapkan IELTS1 akan layak untuk masuk ke IELTS 2.

Course Details

Academia is endorsed by NEAS

Course Name: English for IELTS Preparation (Intermediate to Advanced)
CRICOS Code: 068514A
CRICOS Duration: 5 to 20 Weeks registered on CRICOS, including tuition plus course breaks
Duration: five (5) to Twenty (20) weeks full time
Course Delivery Location: Melbourne Campus (399 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000)
Brisbane Campus (41 Raff Street, Spring Hill QLD 4000)

IELTS Peringkat Penyediaan:

1

IELTS Penyediaan perantaraan

Pelajar boleh memasuki IELTS 1 akan memerlukan sekurang-kurangnya satu perantaraan untuk tahap atasan pertengahan English (anggaran IELTS 5.0 -5.5). Pelajar melengkapkan IELTS 1 akan layak untuk masuk ke IELTS 2.

2

IELTS Penyediaan Mahir

Pelajar dalam IELTS 2 akan memberi tumpuan kepada maju teknik pengambilan ujian yang diperlukan untuk mendapatkan skor IELTS 6.0 atau ke atas.