Enquire Now

074238K - Všeobecná angličtina

Czech Translation

Academia International achieves quality outcomes in ALL criteria in its most recent NEAS Quality Audit achieving the highest possible result.

NEAS Quality Assures University, TAFE and Private Institutes English Delivery
http://www.neas.org.au/

Click to read the report

Úvod

Academia je poskytovatelem intezivních kurzů angličtiny pro zahraniční studenty (ELICOS). Do našich kurzů všeobecné angličtiny je možné se zapsat minimálně na 2 a maximálně na 60 týdnů. Kurzy začínají každý týden, od pondělí do čtvrtku (20 hodin). Každý pátek je vyhrazen pro extra lekce a společenské activity zdarma. Academia poskytuje 6 úrovní všeobecné angličtiny, od začátečníků až po pokročilé, což nám umožňuje zařadit studenta do úrovně, jenž je pro něj nejvhodnější.

Kurz všeobecné angličtiny se zaměřuje na komunikaci o tématech, jenž zahraniční studenti žíjící v Austrálii potřebují na každodenní bázi (např. mluvení o koníčcích, nebo naopak co student nerad dělá, komunikace s učitelem, vyplňování formulářů, žádání o práci, čtení inzerátů, atd.) To vše umožňuje studentům okamžitě používat jazyk v praxi. Všichni studenti dostanou učebnici a další studijní materiály. Academia má plně vybavenou počítačovou učebnu, kterou studenti mohou neomezeně využívat.

Course Details

Academia is endorsed by NEAS

Course Name: English for General Purposes - Beginner to Advanced
CRICOS Code: 074238K
CRICOS Duration: 2 to 60 Weeks registered on CRICOS, including tuition plus course breaks
Duration: Two (2) to Sixty (60) weeks full time
Course Delivery Location: Melbourne Campus (399 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000)
Brisbane Campus (41 Raff Street, Spring Hill QLD 4000)

Úrovně všeobecné angličtiny:

1

GE1 - Začátečník

Tato úroveň je pro studenty, kteří mají malou nebo téměř žádnou znalost angličtiny. Zaměřuje se na často používaná a užitečná slova, která studenti využijí v každodenním životě. Studenti se také naučí komunikovat s rodilými mluvčími v různorodých situacích.

2

GE2 - Pokročilý začátečník

Tato úroveň je pro studenty, kteří mají základní znalost angličtiny a jsou schopni komunikovat v některých běžných situacích. Jasně zadávané úkoly pomáhají plynulosti řeči a nabývání seběvědomí.

3

GE3 - Mírně pokročilý

Studenti na této úrovni jsou schopni komunikovat v různých situacích a umí psát jednoduché texty. Tento kurzu dále navazuje na tyto dovednosti a stejně tak zdokonaluje celkovou plynulost řeči. Studenti se zde učí psát reporty, vyplňovat formuláře, připravovat krátké prezentace nebo číst novinové články.

4

GE4 - Středně pokročilý

Studenti se středně pokročilou úrovní anglického jazyka dokáží komunikovat ve většině situací. V tomto kurzu dále pokračují se zdokonalováním plynulosti řeči a navíc zde rozšiřují své pravopisné znalosti. Studenti se učí psát životopisy a průvodní dopisy, interpretovat texty a účastní se třídních debat.

5

GE5 - Vyšší

Tato úroveň je pro ty studenty, kteří bezproblémově komunikují ve většině situacích za použití složitějších jazykových konstrukcí a časů. Studenti se účastní diskuzí a rozhovorů, psaná stránka jazyka se zaměřuje na formálnější texty, např. jak napsat stížnost.

6

GE6 – Pokročilý

Tento kurz je určen pro ty, jejichž cílem je hovořit spontáně ne jen v situacích každodenního života, ale i v situacích dosti složitých až sofistikovaných. Studenti s touto úrovní bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu a rozeznají skrytý význam textu. Mluví rychle a plynule, flexibilně používají angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby. Jejich psaný text je jasný, vhodně strukturovaný a členěný.

Pathways